ShisheBalkon
ShisheBalkon
ShisheBalkon
  • یراق آلات وارداتی لیبل دار ترکیه
  • پرداخت اقساطی شش ماهه بدون بهره

دفتـر و کارخانه مرکــزی :  تبریــز - ابتــدای جاده تهران تبریــز - صد متر بالاتــر از هتـل مرمر به سمت نمایشگـاه بین المللی تبریــز - سمت چپ

 خط مستقیم مدیر فروش : خانم س . کبیـری           3306585 0413  

 

تلفکس تبریز   3293758  0413

سیستم سانترال   3330073 0413

شعبه یک    6550550 0413 

  

 فروش تهران 02144473706   

تهران - اشرفی اصفهانی - بالاتر از همت  - گلستان شرقی 

 

 

 

Copyright 2014 PLUSNET. All Rights Reserved